Stap 1 Basiskennis

Als je op de volgende link klikt open je het document Vragenlijst gewervelden. Deze vragenlijst moet door ieder groepslid gemaakt worden. Natuurlijk mag je de antwoorden op de vragen wel samen opzoeken, maar je levert ieder apart een schrift of map in met de antwoorden. De antwoorden kan je vinden in de boeken die in het lokaal aanwezig zijn.
Geef de antwoorden in hele zinnen.

Voorbeeld:
Vraag: Is een hond een zoogdier?
Antwoord: Ja een hond is een zoogdier. (dus niet alleen antwoorden met ja.)
Geef aan waar je het antwoord gevonden hebt. In welk boek en op welke blz.? Dit noemen we bronvermelding.